Geschiedenis

Het Nazi Wirtschaftswunder

Als men op de web naar de economie van Nazi-Duitsland op zoek gaat, is het typerend dat nog steeds méér dan 90% handelt over de onmiddellijke successen van het Nazi regime. Benadrukt wordt vooral het feit dat Hitler en co. alle beloftes snel hebben gerealiseerd, nl. werkloosheid opgelost, grote werken uitgevoerd, het land weer een eersterangs rol in Europa gegeven. Als we naar de feiten kijken, zijn deze beweringen redelijk juist. Hoewel…..

Guldensporenslag

Guldensporenslag

Het paradepaard van de nationalistische beweging in Vlaanderen en het schoolvoorbeeld van geschiedenisinterpretatie en mythevorming is het verhaal over de Guldensporenslag.

Context, feiten en mythes...