Economie

De stroppendragers (deel 2)

We stelden reeds dat het huidige economische probleem er één is van de gehele westerse wereld, inclusief Japan. Er zijn uiteraard enkele lichte verschillen in industriële structuur en in de politieke aanpak. Nieuwe experimenten zoals NIRP worden uitgezet nu men het niet écht meer weet en de oude remedies blijkbaar niet meer werken.

Marktfalen in een globale wereldeconomie

Marktfalen in een globale wereldeconomie

Globalisatie en de vrije markt leken een ideaal koppel te zijn, maar de crisis die begon in 2007 en verder liep in 2008 toonde aan dat markten kunnen falen, en dat als één markt faalt er daardoor meerderen kunnen falen.

We zullen deze crisis en de daaropvolgende nader bekijken met hun globale gevolgen. En we zullen dit doen aan de hand van twee werken: How markets Fail, the Logic of Economic Calamities van John Cassidy en Freefall: America, Free Markets and the sinking of the World Economy van Joseph. E. Stiglitz.